Home

Framgångsrikt nytt kollektivavtal för bananarbetare i Colombia efter månader av hårda förhandlingar

17.09.19 News
Utskriftsvänlig version

IUL-anslutna SINTRAINAGRO har tecknat ett nytt tvåårigt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Augura efter månader av hårda förhandlingar. Avtalet förbättrar villkoren avsevärt för 22 000 bananarbetare. Den 4 september röstade medlemmarna ja till att strejka från 12 september om parterna inte kom överens.

Det nya avtalet ger arbetarna en reallöneökning på 5,5 procent, och andra året knyts lönerna till levnadskostnadsindex. Fackmedlemmarna får dessutom en engångsbonus på motsvarande 550 USD (drygt 5 100 SEK). Avtalet innehåller även ytterligare stora satsningar på bostäder, utbildning, sport och fritid, ett löfte om att anställa fler kvinnor, samt ett ramverk för hur fack, arbetsgivare och hälsovård ska se över kvaliteten på den erbjudna vården.

IUL:s latinamerikanska regionsekreterare Gerardo Iglesias lovordade förbundet och arbetsgivarna för deras tilltro till förhandlingsprocessen och beskrev avtalet som ”en ö i det hav som utgörs av en global bananindustri genomsyrad av låga löner, inhyrd arbetskraft, trakasserier av facket och enklaver av fattigdom”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTRAINAGRO:s ordförande och generalsekreterare, Guillermo Rivera och Adela Torres, undertecknar det nya kollektivavtalet.