Home

Mer kvinnor, mer integration, mer jämställdhet: historiskt avtal mellan Banacol, Sintrainagro och IUL Latinamerika

18.11.19 News
Utskriftsvänlig version

Den 13 november i Medellín undertecknade Colombias största bananproducent Banacol, IUL-anslutna lantarbetarförbundet SINTRAINAGRO och IUL Latinamerika ett åtagande om att anställa ytterligare 400 kvinnor på Banacols plantager till 2020. Därmed stiger antalet kvinnliga anställda i företaget från dagens 10,7 procent till 19,90 procent. Överenskommelsen visar att parterna menar allvar med sitt gemensamma engagemang för att främja lika möjligheter genom att höja andelen kvinnor i företagets verksamhet och följer i spåren på det kollektivavtal som slöts i september.

I en region där de senaste årtiondenas politiska våld lett till att många hushåll har en kvinna som huvudsaklig försörjare kommer detta att kraftigt förbättra livskvaliteten för 400 familjer. IUL:s latinamerikanska regionordförande Norberto Latorre kunde tyvärr inte resa till Medellín men välkomnar det historiska initiativet.

Beslutet att höja andelen kvinnliga anställda belyser den utmärkta relationen mellan företaget och facket och pekar dessutom på en tydlig trend mot ökande integration av kvinnor på alla områden: i arbetslivet, samhället, politiken och facket.

Från vänster: SINTRAINAGRO:s ordförande Guillermo Rivera, IUL:s latinamerikanska regionalsekreterare Gerardo Iglesias, Victor Manuel Henriquez R och Victor Henriquez Velásquez (Banacol).