Home

E-handelns hot mot jordbruket i Världshandelsorganisationen WTO

10.12.19 News
Utskriftsvänlig version

Samtalen om e-handel stressas just ni igenom i WTO som en del av ett antal så kallade ”nya frågor”. Begreppet e-handel är dock missvisande i sammanhanget och syftar inte på näthandel. Enligt förslaget ska all produktiv verksamhet – bland annat jordbruksarbete – förvandlas till en samling tjänster som utkontrakteras till skatteparadis och som därmed är utom arbetstagares och staters kontroll. Jordbruksarbetet skulle då organiseras av tjänsteproducenter utan krav på lokal närvaro, anställning eller innehåll. Och dataflödena som deras verksamhet bygger på skulle utvinnas och skyddas utomlands enligt e-handelns regelverk. Om reglerna för e-handel tillämpas på jordbruket förvärras redan höga nivåer av fattigdom, otrygghet och tillfällig arbetskraftsanvändning.

En IUL-presentation på WTO Public Forums panelsamtal i Genève 9 oktober förklarar mekanismerna bakom och konsekvenserna av att arbetskraft – inklusive jordbruksarbete – förvandlas till ”en samling tjänster” med hjälp av de föreslagna nya globala ”handelsreglerna”. KLICKA HÄR för att läsa presentationen.

De ”nya frågorna” på WTO – inklusive e-handel – är ett försök att ”plurilateralisera” de strandade förhandlingarna om tjänstehandelsavtalet TISA. En omfattande granskning (på engelska) av tjänsteagendan som helhet finns i den specialrapport som IUL publicerade förra året: TISA: Not our future! (på engelska)