Home

Brutal exploatering bakom certifierat högpriskaffe från Brasilien

03.01.20 News
Utskriftsvänlig version

En färsk undersökning av Thomson Reuters ("Plockat av slavar: en kaffekris växer fram i Brasilien" - på engelska) ger nya bevis på hur kaffe som produceras under brutala villkor av exploatering på jordbruk i den brasilianska delstaten Minas Gerais säljs till höga priser av multinationella företag tack vare certifieringssystem, till exempel Rainforest Alliance.

Undersökningen avslöjade skuldslaveri, löner under existensminimum, usla bostäder, vatten- och sanitäranläggningar och ännu uslare arbetsmiljöförhållanden. "Mer än 300 kaffearbetare, som levde i slavliknande förhållanden hittades i landet av utredarna år 2018. Det var den högsta siffran på 15 år, men slaveriets verkliga utbredning i branschen är okänt", enligt rapporten, som hänvisar till akademiker och aktivister som säger, att "förekomsten av slavarbete i Minas Gerais är sannolikt omfattande och till stor del okontrollerat." (Definitionen av slaveri i Brasiliens strafflag fastslår att det innebär mycket långa ansträngande arbetstider och förnedrande arbetsförhållanden förutom skuldslaveri och tvångsarbete).

Statliga medel för att finansiera inspektioner har reducerats drastiskt samtidigt som exporten av kaffe har ökat kraftigt: i åratal har antalet rörliga inspektionsenheter minskat. Minas Gerais med sina minst 119 000 kaffeplantager och hundratusentals arbetare, som till största delen har totalt otrygga arbeten och ingen rätt till miniminormer eller socialt skydd, har bara 245 inspektörer.

Privat certifiering har byggt ett globalt affärssystem med hjälp av statens totala misslyckande att skapa minimivillkor för de anställda. En uppmaning till alla köpare: Se upp! "Rainforest stödjer hundratals kaffeplantager i Minas Gerais genom att system med "gruppcertifiering", trots att man bara inspekterar en bråkdel av de olika kollektivens många gårdar", skriver rapporten. I en utvärdering av sitt kaffecertifieringsprogram i Brasilien säger UTZ, som ingår i Rainforest Alliance, att 98% av dess certifierade producenter utgörs av medelstora eller stora jordbruk. Enligt rapporten avslöjades kränkningar av de fackliga rättigheterna av utredarna på tio gårdar som var certifierade av Rainforest eller det brasilianska Certifica Minas, som samarbetar med Syngenta.

Systemiskt våld ligger till grund för detta exploateringssystem, ett inslag som saknas i Thomson Reuters rapport. Fackliga organisatörer, sociala och medborgarrättsaktivister och till och med yrkesinspektörer mördas ostraffat.

Enligt rapporten överväger Rainforest Alliance "en ändring för att säkerställa att alla jordbruk inspekteras av oberoende inspektörer åtminstone en gång vart tredje år."