Home

Ukraina: facklig mobilisering mot juridiskt angrepp mot arbetstagarnas och fackets rättigheter

17.01.20 News
Utskriftsvänlig version

Ukrainas regering förbereder en massiv juridisk attack mot grundläggande fackliga rättigheter. Ett utkast till ny arbetsrätt presenterades för parlamentet 27 december utan förvarning till facket. Om den antas undergrävs grundläggande rättigheter av bland annat följande åtgärder: facket utestängs från arbetsplatser och avtalsförhandlingar avskaffas; grundlösa uppsägningar uppmuntras och tidsbegränsade anställningsavtal och nollkontrakt främjas; det blir lättare att omplacera anställda mot deras vilja; övertidsuttaget ökar kraftigt; och stora delar av den sociala tryggheten nedmonteras, till exempel blir det enklare att säga upp småbarnsmammor.

Lagförslaget är ett flagrant brott mot ILO-konventionerna 87, 98 och 131 om fastställande av minimilöner samt Ukrainas associeringsavtal med EU. IUL, våra medlemsförbund i Ukraina och internationella fack uppmanar regeringen att genast riva upp utkastet till ny arbetsrätt och respektera internationella normer och löften till fack på nationell nivå.

Kiev, 15 januari 2020: IUL-anslutna livsmedels- och lantarbetarförbundet AIWU i en gemensam facklig protest mot utkastet till ny arbetsrätt.