Home

CORONAVIRUSET: WTO, FAO och WHO missar viktig länk i livsmedelskedjan

06.04.20 Editorial
Utskriftsvänlig version

Den 31 mars manade Världshandelsorganisationen WTO, Världshälsoorganisationen WHO och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO gemensamt till samordnad internationell handling för att livsmedelsförsörjningen – och migrantarbetarna som bär det globala jordbruket på sina axlar – ska flöda fritt över nationsgränserna under coronakrisen. IUL har skrivit till de tre organen och påpekat en extremt ansvarslös miss i deras maning till ”ansvarstagande”: de har nämligen helt struntat i att efterlysa åtgärder för att skydda livet, hälsan och försörjningsmöjligheterna för lantarbetarna som livsmedelstryggheten är beroende av.

I ett brev till FAO och WHO poängterar IUL att livsmedelstrygghet, arbetsmiljö och folkhälsa sammanfaller i coronakrisen. När gränser stängs och marknader kollapsar upptäcker nu de båda organen att arbetare som vanligen betraktas som ”lågkvalificerad” exploateringsbar engångspersonal i själva verket är avgörande. Trots det drar de fel slutsatser. För att skydda livsmedelstryggheten krävs samordnade åtgärder för att skydda dem som arbetar med maten, inklusive de nästan 500 miljoner kvinnor och män som lönearbetar på jordbruk av alla storlekar, i fruktodlingar, växthus och i animalie- och mejeriproduktion.

”Regeringar och internationella institutioner måste som en grundläggande åtgärd för att rädda liv och skydda folkhälsan och livsmedelstryggheten omedelbart skjuta till stora summor på obestämd tid för att säkra ett adekvat skydd och en god arbetsmiljö för lantarbetare,” skrev vi i brevet . Akuta insatser behövs för att säkra att arbetstagare har tillgång till adekvata bostäder (som är rymliga nog för karantän och social distansering i samband med sömn och måltider), dricksvatten och adekvata hygienutrymmen på och utanför arbetsplatsen, fri hälsovård, säkra transporter, säkra arbetsrutiner och inkomstskydd. ”Skyddsåtgärderna är inte minst viktiga i en situation där stora mängder oerfarna arbetstagare riskerar att beordras utföra arbetsuppgifter inom jordbruket som de är illa rustade för och dessutom hotas av ekonomisk och social exploatering samt farliga arbetsrutiner, bostäder och transporter.”

I brevet betonar vi att åtgärderna borde ha vidtagits för länge sedan eftersom de inte är nya utan baserade på ILO:s normer. Det är viktigt med samarbete och samordning mellan ILO, FAO och WHO. Att skydda arbetsmiljön, inkomsterna och den sociala tryggheten för arbetstagare längs hela livsmedelskedjan är centralt både för livsmedelstryggheten och folkhälsan. Gemensamma åtgärder behövs nu genast, avslutas brevet, och IUL och våra medlemsförbund kräver rätten att delta aktivt på samtliga nivåer.