Home

ILO antar konvention om hushållsarbetare

21 June 2011 News
Utskriftsvänlig version

Det andra och avslutande samtalet om en ILO-konvention och rekommendation om hushållsarbetare den 16 juni var en stor framgång och en historisk seger för miljontals hushållsarbetare världen över som till sist erkänns som arbetstagare och garanteras samma grundläggande rättigheter som andra arbetstagare.

 

Konventionen antogs med 396 röster för, 16 emot (15 arbetsgivare samt Swazilands regering) och 63 nedlagda. Rekommendationen fick 434 ja-röster, 8 nej (samtliga arbetsgivare) och 42 nedlagda.

 

Arbetsgivargruppen hade ett nytt språkrör och årets förhandlingar ägde rum i en mycket mer positiv och konstruktiv anda än fjolårets när arbetsgivarna ständigt försökte blockera diskussionen med procedurfrågor.

 

Arbetstagargruppen fick fortsatt starkt stöd från olika regeringar, i synnerhet Australien, Brasilien (för GRULAC-länderna i Karibien och Latinamerika), Frankrike, Namibia och Sydafrika (för länderna i Afrika) och USA. Liksom i fjol var EU-ländernas regeringar mindre stödjande, särskilt den brittiska.

 

Utöver de grundläggande rättigheterna i ILO:s kärnkonventioner (föreningsfrihet, kollektiva förhandlingar, avskaffande av barnarbete och tvångsarbete) är följande några av de viktigaste framstegen:

  • rätten till ett skriftligt avtal 
  • reglerad arbetstid 
  • arbetsmiljöbestämmelser 
  • socialförsäkringar, inklusive moderskapsförsäkring 
  • skydd för migrerande hushållsarbetare, inklusive övervakningsmekanismer för bemanningsföretag

 

Under samtalets gång var det högst osäkert om enighet skulle nås om hushållsarbetarnas rätt till normala arbetstider och minst 24 timmars veckovila. Den mest omtvistade frågan var den ”jourtid” när hushållsarbetaren står till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagargruppen och de flesta regeringar ansåg att jourtiden ska betraktas som arbetstid. Enligt uppgift var det den frågan som fick somliga arbetsgivare att rösta emot konventionen.

 

Trots det var uppslutningen bakom konventionen och rekommendationen bred och vissa regeringar (t ex Filippinerna och Uruguay) har redan sagt ja till en ratificering.

 

Medlemmarna i det av IUL stödda internationella nätverket för hushållsarbetare, IDWN, spelade en huvudroll i det förberedande arbetet inför konventionen. Deras insats uppmärksammades av ILO:s generaldirektör Juan Somavia som firade segern tillsammans med IDWN:s representanter utanför plenisalen.

 

Klicka här för att ladda ner hela konventionstexten och rekommendationen på engelska och franska.

 

Vill du veta mer om ILO-samtalen klickar du på länken Hushållsarbetare

 

på IUL:s hemsida, där du också hittar IDWN:s blogg.