Home

Støtte til arbeidere i Mondelez på NNNs Landsmøte

12 April 2013 News
Printer-friendly version

NNN-Landsmøte (Oslo, 7-11 April 2013) vedtok enstemmig en uttalelse til støtte for IULs Mondelez-kampanjen


LIVs forbundsleder Hans-Olof Nilsson og NNNs forbundsleder Jan-Egil Pedersen vise Screamdelez plakater.