Home

AMWU-medlemmar kräver att Mondelez ska respektera mänskliga rättigheter

23 July 2013 News
Printer-friendly version

AMWU- medlemmar, anställda vid Mondelez i Australien i företagets fabriker i Ringwood och Scoresby i delstaten Victoria, blev chockade över en rapport från förbundet om företagets agerande i Egypten, Tunisien och Pakistan. Fackets medlemmar antog en motion, som vidarebefordrades till VD och andra höga chefer i ledningen, där man krävde att företaget så snart som möjligt skall träffa IUL för att diskutera de allvarliga anklagelser som framförts om överträdelser av de mänskliga rättigheterna och bristfälliga arbetsmiljönormer inom Mondelez verksamhetsområde.