Home

Världsomspännande åtgärder inom ramen för IUL:s Mondelez-kampanj

24 July 2013 News
Printer-friendly version

Sedan mars i år har anställda vid Mondelez världen över bedrivit en kampanj för att förmå företaget att respektera mänskliga rättigheter och gå med på att träffa IUL.

I Nederländerna gav FNV Bondgenoten sitt stöd till kampanjen på sin kongress. På Första maj fäste IUL:s medlemsförbund i Nigeria, Indien och Pakistan uppmärksamheten på att fackliga ledare hade avskedats av Mondelez. I Storbritannien och Frankrike tog Unite the Union och FGA-CFDT emot egyptiska fackliga ledare och undertecknade "vänskapsavtal" med dessa ledares förbund, fackföreningen Cadbury. I Korea krävde livsmedelsarbetareförbundet KCTWU:s avdelning i Dongsuh att företaget skulle respektera de mänskliga rättigheterna. I Belgien fördömde representanter för Mondelez företagsnämnd det faktum att koncernen vägrade gå med på att inleda direkta överläggningar med IUL. I Norge och Sverige har medlemmar i NNN respektive Livs lovat att protesterna skall fortsätta. Anställda vid Mondelez fabriker i Australien och Nya Zeeland har krävt att alla arbetstagare ska ha rätt att gå med i facket och förhandla kollektivt utan att behöva vara rädda för repressalieåtgärder eller uppsägning. Amerikanska fackföreningsledare demonstrerade utanför företagets bolagsstämma i Deerfield i Illinois. IUL:s kampanj rullar på. Läs mer om den på kampanjens webbplats här.