Home

Mondelez’ anställda i Pakistan fortsätter kämpa för fasta jobb

16 January 2014 News
Printer-friendly version

pakistanprotestFacket på den Mondelezägda Cadburyfabriken i Pakistan – som är anslutet till pakistanska livsmedelsarbetarfederationen PFWF – har nu i 20 månader försökt omförhandla sitt kollektivavtal. Vad det handlar om är att facket vill att den inhyrda personalen ska få fast anställning på fabriken men det vägrar arbetsgivaren förhandla om. Trots att ett antal möten ägde rum mellan facket och Mondelezledningen i december i fjol så ville företaget inte diskutera de inhyrdas anställningsform. Inte heller undertecknade arbetsgivaren mötesprotokollen och information som var viktig för förhandlingarna undanhölls. På det senaste protestmötet vid fabriksgrindarna 13 januari visade fackets funktionärer och medlemmar att de tänker fortsätta kampen för den inhyrda personalens rättigheter.