Home

Främjande av fackligt organiserade hotell och resmål - arbetstagarnas rättigheter som grund för hållbar turism

18.02.14 News
Printer-friendly version

Enligt Världsturismorganisationen UNWTO är hållbar turism en turism som innebär att resurser förvaltas på ett sätt som leder till att ekonomiska, sociala och estetiska behov kan uppfyllas samtidigt som kulturell integritet, viktiga ekologiska processer, biologisk mångfald och livsuppehållande system vidmakthålls. Konsumenter efterfrågar i allt högre grad etiska produkter och etiska alternativ för affärs- och fritidsresor. Fokus för alternativen ligger oftast på miljövänlighet och arbetstagarnas rättigheter uppmärksammas inte tillräckligt. Som fackförbund anser vi att turismen endast kan utvecklas i hållbar riktning om man dessutom tar med arbetstagarnas rättigheter i kalkylen. Det betyder att arbetstagarna i sektorn ska ha rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar samt ha en stabil anställning med anständiga villkor och löner.

Det finns flera utmärkta exempel på fackliga initiativ på området med inriktning på respekt för rättigheter, bland annat:

www.schystavillkor.se – initiativtagare är HRF i Sverige. På hemsidan kan man söka efter hotell, restauranger och andra nöjesanläggningar (t ex bingohallar) som tecknat kollektivavtal för sina anställda. Man kan söka på företagsnamn, verksamhet eller ort. Det finns också en app för Android eller iPhone.

www.fairhotels.ie – hemsidan har utvecklats av SIPTU i Irland. Den innehåller beskrivningar av alla hotell i landet som tecknat kollektivavtal för de anställda. Man kan söka efter konferensanläggningar, hotell eller ort. SIPTU har arbetat hårt för att skapa stöd för sidan och visa för hotellägarna att de kan påverka hur konsumenterna väljer. Bland annat har SIPTU avtalat med fackföreningar och andra organisationer om att de endast ska använda hotell som finns med på sidan för sina möten och konferenser.

www.hotelworkersrising.org/HotelGuide – det här är nordamerikanska Unite Heres hotellguide. Man kan söka på hotellnamn eller ort. Sidan rekommenderar lämpliga hotell och innehåller en lista över hotell som ska bojkottas. Hotellguiden finns även som app för iPhone.