Home

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

18.02.14 News
Printer-friendly version

Internationella arbetsorganisationen ILO är ett FN-organ med inriktning på arbetsmarknadsfrågor, i synnerhet internationella arbetsnormer. ILO:s syfte är att försöka tillgodose kvinnliga och manliga arbetstagares behov genom att samla regeringar, arbetsgivare och arbetstagare för att formulera arbetsnormer, utarbeta riktlinjer och utforma program.

ILO arbetar för att främja social rättvisa och internationellt erkända mänskliga och arbetstagarrelaterade rättigheter. Organisationens främsta mål är att främja rättigheter på arbetsplatsen, uppmuntra humana arbetsvillkor, förbättra social trygghet och stärka dialogen om arbetsrelaterade frågor.

Internationella arbetsnormer är rättsliga instrument som utformats av ILO:s medlemmar (regeringar, arbetsgivare och arbetstagare) och där grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen slås fast. De är antingen konventioner som är juridiskt bindande internationella fördrag som kan ratificeras av medlemsländerna, eller rekommendationer som fungerar som icke-bindande riktlinjer.

Arbetstagare i HRCT-sektorn omfattas av ILO-konvention 172 från 1991 om arbetsvillkoren på hotell, restauranger och liknande inrättningar.