Home

IUL:s turistpolitik

18 February 2014 News
Printer-friendly version

IUL och medlemsförbunden har upprättat riktlinjer för det dagliga arbetet.

IUL:s turistpolitik är ett dokument som uppdaterades 2013 och består av ett antal riktlinjer för fackföreningar. Det har förbättrats under åren och anpassats till de många förändringarna i sektorn.

En viktig del av IUL:s turistpolitiska riktlinjer utgörs av avtalsmallen Bekämpa utnyttjandet av barn inom turismen som innehåller konkreta skrivningar för fackföreningar i deras förhandlingar med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer om denna fråga.