Home

Hotellstädare över hela världen demonstrerar för bra arbetsmiljö

17 November 2015 News
Printer-friendly version

HotelHousekeepersGlobalWeekofAction1

Hotellanställda i alla världsdelar deltog i IUL:s 2:a globala aktionsvecka 4-11 november. Syftet med veckan var att belysa hotellstädarnas oacceptabla arbetsvillkor och uppmärksamma deras målmedvetna kamp för en bra arbetsmiljö.

Hotellstädarna är utsatta för många olika riskfaktorer: belastningsskador och skador från tunga lyft, exponering för kemikalier i rengöringsmedel, sexuella trakasserier och fysisk och psykisk misshandel. Hotellstädarna är till övervägande del kvinnor, ofta migranter, och de är en av de yrkesgrupper som är värst drabbade av arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Deras arbete är dåligt betalt, anställningarna ofta tillfälliga, arbetsbördan ökar och många arbetsgivare är starkt fientliga till facklig organisering.

Hotellarbetarnas fackföreningar anmälde sig entusiastiskt till aktionsveckan och lovade mobilisera både på arbetsplatsen och nationellt. Arbetsmiljöförbättringar har i allt högre grad blivit ett effektivt sätt för hotellförbunden att organisera sig bättre och göra det möjligt för medlemmarna att förhandla om bättre arbetsvillkor.

Foton från de många aktionerna finns i denna video och på den globala aktionsveckans Facebooksida (på engelska).