Home

Norge: Hotell- och restauranganställda strejkar

26.04.16 News
Printer-friendly version

Norska hotell-, catering- och restauranganställda som är medlemmar av det IUL-anslutna Fellesforbundet gick ut i strejk den 24 april vid 356 företag i olika delar av landet. Strejken utlystes som svar på arbetsgivarnas vägran att tillmötesgå förbundets långvariga krav på lokala löneförhandlingar. Hotell- och restauranganställda är bland de lägst betalda grupperna och Fellesforbundet har kämpat för en ökning utöver lägstalönerna och för lokala löneförhandlingar för att komplettera de nationella förhandlingarna. Förbundet kräver vidare att lägstalönerna i riksavtalet ska gälla i alla företag vare sig de är organiserade eller inte. Detta skulle även hjälpa arbetsgivarna att bekämpa illojal konkurrens enligt förbundets förhandlare Clas Delp.

Detta är den först strejk som de hotell- och restauranganställda vidtagit sedan de gick med i Fellesforbundet 2007.

NorwayHRCTstrike