Home

Sexuella trakasserier genomsyrar tjänstesektorn

13 December 2016 News
Printer-friendly version

Medlemsenkäter i Nordamerika och Norden och annan insamlad information visar på ett alarmerande antal sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang-, catering- och turistsektorn.

Beroende på land och enkäturval uppger mellan 60 och 90 procent av kvinnliga arbetstagare att de upplevt sexuella trakasserier i arbetslivet. En politisk motreaktion mot jämställdhetsinitiativ i många länder gör kvinnor än mer utsatta. Vissa arbetstagare - oftast kvinnor - trakasseras så grovt att de tvingas säga upp sig och kan drabbas av permanenta känslomässiga och psykologiska skador. IUL uppmanar arbetsgivarna att tillsammans med IUL-förbunden förhandla fram en nolltoleranspolicy som även omfattar utbildningsinsatser och klagomålsrutiner.

IUL har redan avtal med Chiquita och Unilever och arbetar med jämställdhet tillsammans med Nestlé. Vi har dessutom just kommit överens med Sodexo om att utforma ett gemensamt åtagande för att minimera risken för att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier.

IUL ska delta i ett nyligen inlett samarbete på ILO som syftar till att upprätta en ny ILO-konvention om könsbaserat våld.