Home

Rio Tinto köper utrullning av "smart" infrastruktur i Australien av Sodexo

13 December 2016 News
Printer-friendly version

I mars förra året vann Sodexo ett tioårigt Facility Management-kontrakt med Rio Tinto för gruvregionen Pilbara i delstaten Western Australia.
Företaget som är stolt över sin innovativa användning av smart teknik har plötsligt förstått att det upplevs som ett allvarligt intrång i privatlivet att de har som målsättning att "fånga enskilda insikter och nyckeltal om rörlighet hos utrustning och människor, kundnöjdhet, till och med konsumtion inom detaljhandeln".
Företaget har för avsikt att montera sensorer i lyktstolpar och soptunnor och planerar försök med drönare.
Fackförbundet WMW och enskilda arbetstagare är oroade över övervakningen och risken att den missbrukas. Läs mer här på brittiska dagstidningen The Guardians hemsida (endast på engelska).