Home

Italienska medlemsförbund ska tillämpa IUL:s och Sodexos gemensamma åtagande för förebyggande av sexuella trakasserier

20 March 2018 News
Printer-friendly version

Filcams-CGIL, Fisascat-CISL och UILTuCS har förhandlat med Sodexo Italiens ledning om tillämpningen av det nolltoleransåtagande för sexuella trakasserier som undertecknades av Sodexos vd och IUL:s generalsekreterare i juni 2017. Det italienska avtalet är första steget i det landsomfattande program som ingår i det globala gemensamma åtagandet och kommer att ge arbetstagare ett effektivt skydd mot könsrelaterat våld i arbetslivet. Enligt avtalet åtar sig medlemsförbunden att utbilda och informera om sexuella trakasserier. När förbunden och företaget enats om innehållet kommer även Sodexo att arrangera utbildningar för chefer, fackligt förtroendevalda och skyddsombud. För att ytterligare underlätta tillämpningen ska det internationella gemensamma åtagandet, det lokala avtalet och en handledning delas ut till de anställda. I samband med att det landsomfattande avtalet införs ska informationsmaterial till Sodexos kunder och leverantörer sammanställas. Regelbundna möten kommer dessutom att hållas för att följa upp avtalet och besluta om framtida åtgärder.