Home

Nestlé-försäljare över hela Ryssland inlåsta i rum och tvungna att säga upp sig

11.07.19 News
Printer-friendly version

Livsmedelsjätten Nestlé gör allt oftare reklam för sig själv som ett "wellness"företag. Den nuvarande situationen med avseende på respekt för de anställdas rättigheter är dock allt annat än bra.

Den 14 maj kallades alla Nestlé-försäljare i Ryssland – omkring 300 anställda - till företagets regionala centrala kontor i olika delar av landet med förevändningen att man "skulle diskutera verksamhetsresultaten".De anställda fick höra att deras jobb skulle läggas ut på entreprenad och de fick två alternativ: skriva under ett papper på att de accepterade att deras jobb skulle försvinna inom några månader, i allmänhet senast den 31 augusti 2019, eller välja att säga upp sig omgående "efter överenskommelse mellan parterna". De fick inte lämna lokalen – inte ens för toalettbesök – förrän de hade skrivit på. Telefonsamtal, sms och foton var förbjudna. Det stod hela tiden en ambulans och väntade vid ingången till de olika kontoren.

Sedan november 2018 hade försäljningspersonalens fackförening – som är medlem i IUL-förbundet AIWUR – försökt få kontakt med Nestlés ledning sedan man hört rykten om en nära förestående omstrukturering. Ledningen vägrade förhandla och hävdade, att man inte planerade några personalnedskärningar.

Bland de som riskerader uppsägning finns anställda med stora familjer att försörja, havande kvinnor, unga föräldrar, funktionshindrade anställda, anställda som har barn med funktionshinder och en cancerpatient – alla har rättsligt skydd mot uppsägning.

Facket kräver – med stöd från IUL – att företaget omedelbart och villkorslöst skall upphäva alla åtgärder som genomförts i samband med omstruktureringen, vilken grundar sig på de framtvingade uppsägningarna. Underskrifter som företaget fick under tvång måste ogiltigförklaras och företaget måste framföra en officiell ursäkt innan man sedan inleder förhandlingar i god tro med facket.

Fackmedlemmar har gått strejkvakt och demonstrerat vid Nestlés kontor och anläggningar i olika delar av Ryssland – fotot nedan är taget utanför företagets huvudkontor i Moskva. Överläggningar mellan facket och företagsledningen i Ryssland har ännu inte lett till att de grundläggande problemen har lösts.Facklig strejkvakt utanför Nestlé Rysslands huvudkontor i Moskva.