Trygg hemma och trygg på arbetsplatsen

År 2010 utarbetade Australiens regering den Nationella planen för att minska förekomsten av våld mot kvinnor och barn under åren 2010-2022. Planen innehåller förebyggande åtgärder, stöd och "kreativa sätt att få till stånd förändringar".

Kvinnokommittén i landsorganisationen Australian Council of Trade Unions, ACTU, spelar en aktiv roll i att bekämpa våld i hemmet som hundratusentals kvinnor faller offer för varje år. Kvinnokommittén uppmuntrar de fackliga organisationerna att öka medvetenheten om våld i hemmet och att ta upp det som en förhandlingsfråga i avtalsförhandlingar. ACTU har också ställt sig bakom tanken på lagstiftning som skulle göra våld i hemmet till en arbetsmarknadsfråga.

[more]

Silva Villaverde omvald som ordförande för IULs kvinnokommitté

Silvia Villaverde, från argentinska konditori- och snabbmatsarbetarförbundet FATPCHPYA, omvaldes enhälligt som ordförande för IULs kvinnokommitté för ännu en femårsperiod på IULs 25:e kongress.

[more]

Intryck från kongressen

Therese Hulthén, HRF, deltog för första gången i en IUL-kongress. Lyssna på hennes intryck i denna intervju

IULs policy om sexuella trakasserier

Kongressen bekräftar IULs policy om sexuella trakasserier

[more]

Nytt handlingsprogram för jämställdhet

IULs Kvinnokonferens antog ett nytt handlingsprogram för jämställdhet som också godkändes av kongressen. Klicka här IULs handlingsprogram file för att ladda ned det.

Kvinnors rättigheter en prioritet för IULs kongress

IULs kongress antog enhälligt följande resolution:

[more]

En ros till Nestlés kvinnliga personal på Internationella kvinnodagen, 8 mars!

För svensk version, klicka här

IUF logo.

Español / Français / English

Teman på sidan
Intervju
IULs Kvinnokommitté
Kongress
Sexuella trakasserier
Våld mot kvinnor
Sök


Lägg till nyheter
För att sätta upp nya artiklar på denna sida, behövs ett konto. Skicka en e-post till Barbro Budin för att få ett. Om Du redan har ett konto, klicka här för att sätta upp nya artiklar.
Translation / Traduction / Traducción / Übersetzung:
Archives
March 2012
May 2007
March 2005