Published: 18/11/2009
Svenska

Ledarna för Irans fria sockerarbetarfack sitter nu i fängelse i staden Dezful där de avtjänar straff för sin fackliga verksamhet. I ett försök att krossa fackföreningen som bildades förra året av arbetare på det gigantiska sockerbruket Haft Tapeh dömde en domstol den 12 oktober fem av fackföreningens ledare till fängelse. Straffen verkställs omedelbart och åtalspunkterna härrör från oktober 2007. Tre ledare som i fjol dömdes för att med sin fackliga verksamhet ha ”äventyrat rikets säkerhet” i samband med arbetaraktioner under 2008 fick sina domar upphävda efter att ha överklagat dem i september. Två fackfunktionärer, ordföranden Ali Nejati och den kommunikationsansvarige Reza Rakhshan, hotas bägge av långa fängelsestraff och hade inte fått sina överklaganden behandlade när domstolen i staden Dezful dömde dem på de likartade åtalspunkterna från 2007.

Ghorban Alipour, Feridoun Nikoufard, Jalil Ahmadi och Ali Nejati dömdes samtliga till sex månaders fängelse med omedelbar verkan och sex månaders villkorlig dom under fem år då de inte får vara fackligt verksamma. Mohammad Heydari Mehr dömdes till fyra månaders fängelse och åtta månaders villkorlig dom. Ali Nejati måste avtjäna sitt villkorliga straff i fängelse och hotas nu därför av ett års fängelse med omedelbar verkan. Förlorar han överklagan av domen från 2008 väntar två års fängelse. Vi berättade tidigare att Nejat Dehli var bland de dömda. Nyligen har vi fått uppgift om att Dehli är den enda av de sex ledarna som friades av domstolen. Reza Rakhshan väntar fortfarande på sin dom.

Arbetarna på Haft Tapeh har de senaste åren vid upprepade tillfällen tvingats strejka eller på annat sätt agera för att få ut sina löner och protestera mot ständigt försämrade arbetsvillkor. Fackföreningen bildades officiellt i juni 2008 efter en 42-dagars strejk för att få ut länge innehållen lön. Haft Tapeh-facket är anslutet till IUL.

Den iranska regimen verkar ha bestämt sig för att krossa fackföreningen genom att fängsla hela styrelsen.

Fackligt aktiva transportarbetare och lärare som dömts till fängelsestraff har utsatts för långvarig fysisk och psykisk misshandel, och inget talar för att de sex från Haft Tapeh skulle behandlas bättre i fängelset. IUL vädjar nu till alla som slåss för mänskliga och fackliga rättigheter att skynda till deras försvar.

Agera nu! – KLICKA HÄR och skicka ett protestbrev till Irans regering och domstolsväsende och kräv att de omedelbart och villkorslöst friger de fängslade fackliga ledarna, river upp deras domar och släpper åtalet mot Reza Rakhshan! Observera att en hel del e-brev förmodligen skickas tillbaks till avsändaren – men det spelar ingen roll! Överbelastning av e-postsystemen är inget ovanligt i Iran – och de flesta protestbreven kommer att nå fram och visa de avsedda adressaterna att de trakasserade fackligt aktiva stöds av en internationell opinion. Fackstyrelsen på Haft Tapeh stöds dessutom av Amnesty International.