Published: 26/04/2010
Svenska

Arbetsbelastningen är inte det enda som ökat på Nestlé Waters Direct i Domodedovo i Ryssland. Facket i Domodedovo ser ett direkt samband mellan den brutalt ökade arbetstiden och de sex trafikolyckor som ägt rum senaste halvåret – varav tre på en enda vecka nyligen.

Sedan företaget la ner en av de tre distributionsdepåerna i Moskvaregionen i november 2008 krävs det arbetsdagar på 12 eller rentav 15-16 timmar för att komma upp till en acceptabel lön i ett system där utkörarna manuellt måste lasta och leverera 20-kilosflaskor med vatten till så mycket som 36 olika kunder om dagen (pä engelska ) läs mer här . Lönesystemet ger aldrig rätt till övertidsersättning – allt utkörarna får betalt för är antalet levererade flaskor plus bonus. Några utkörare som gått med i facket har omplacerats på mindre bilar vilket gjort det svårt eller omöjligt för dem att fylla leveranskvoten – och därför ger de sig ut på sina rundor i underdimensionerade fordon med tonvis av osäkrad last.

Den 5 april inträffade en olycka med en lastbil som lastats med 180 vattenflaskor – trots att säkerhetsreglerna tillåter max 140. Den officiella förklaringen är att utköraren körde för fort. Arbetarna själva säger att stress och överlastade bilar garanterat leder till olyckor.

Den 6 april inträffade ännu en olycka, denna gång var det bromsarna som inte fungerade. Enligt facket leder det högre arbetstempot och stressen till att upp till hälften av bilarna lämnar depån med mekaniska problem.

Den 12 april var utköraren Dmitri Kotelniko nära att mista livet när han krockade med en tung lastbil. Han låg medvetslös i två dygn efter krocken och är fortfarande kvar på en intensivvårdsavdelning med svåra skallskador. Olyckan är ännu inte färdigutredd men facket anser att den beror på det kaos som uppstod när utkörarnas antal halverades och arbetsbördan fördubblades för dem som blev kvar. Dagen då olyckan skedde skulle utköraren göra ett antal lokala leveranser i Domodedovo och en enda längre leverans ett par mil i vardera riktning till Moskva. Den resan kostade honom nästan livet.

Sedan fackföreningen bildades förra året har den utan framgång krävt att få förhandla om arbetsscheman, övertid och bonusar. Nestlé har hämnats genom att dela ut straffliknande arbetsuppgifter, sänka lönen och sparka fackets vice ordförande.

KLICKA HÄR OCH SKICKA ETT PROTESTBREV TILL NESTLÉS LEDNING I RYSSLAND OCH SCHWEIZ – STOPPA NESPRESSURE!