Coca-Colas kränkningar av de mänskliga rättigheterna

IUL, dess medlemsförbund och människorättsaktivister runt om i världen har upprepade gånger uppmärksammat The Coca-Cola Company på kränkningar av mänskliga rättigheter i Haiti, Irland och Filippinerna. Vi fortsätter att kräva att företaget åtgärdar kränkningar av mänskliga rättigheter inom Coca-Cola-systemet och ändå fortsätter dessa kränkningar idag i full strid med internationellt erkända normer för mänskliga rättigheter. Nedan följer en sammanfattning av kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i dessa tre länder.

Haiti

Colas tappningsföretag La Brasserie de la Couronne fortsätter att systematiskt förneka arbetstagarna deras rätt att bilda och företrädas av en fackförening, IUL-affiliated SYTBRACOUR. Haiti är en farlig plats att leva och arbeta på. Företagen bör åtminstone vara uppmärksamma på denna situation och utöva största möjliga aktsamhet. I juli 2019 blev en lastbilschaufför från Coca-Cola skjuten i sitt fordon när han var på jobbet. Coca-Cola Company har inte genomfört någon meningsfull oberoende utredning av detta mord, utan valde istället att förlita sig på en vilseledande version av händelserna som tillhandahölls av deras lokala tappningsföretag, som försökte lägga skulden på chauffören. Efterföljande undersökningar av fallet på IULhar frikänt föraren och avslöjat att Coca-Cola-blasföretaget och The Coca-Cola Company har en kallsinnig brist på respekt för sanningen.


Irland

Coca-Cola Company stängde två av sina direktägda koncentratfabriker, som båda var starkt unioniserade, och flyttade produktionen till sin återstående fabrik i Ballina, där det vägrar att delta i kollektiva förhandlingar med IUL -ansluten SIPTU. Cokes förkastande av kollektiva förhandlingsrättigheter strider mot en irländsk labourdomstols rekommendation att SIPTU ska kunna "samarbeta med företaget för att förhandla om anställningsvillkoren för sina medlemmars räkning". Coke management i Ballina vägrar att acceptera denna rekommendation och erkänner förbundets och dess medlemmars rätt till kollektivförhandlingar.


Filippinerna

Coca-Cola-ledningen utnyttjar den akuta situationen med coronaviruset för att angripa de fackliga ledarna i FCCU-SENTRO, som är ansluten till IUL, och för att skrämma deras medlemmar med uppsägningar, disciplinära åtgärder och användning av polismakt. Coca-Cola-verksamheten i Filippinerna ägs till 100 % av The Coca-Cola Company i Atlanta, USA. Ansvaret för hotelser, avskedanden och hot mot vårt medlemsförbund och dess medlemmar ligger helt och hållet hos Coca-Cola Company.

Vad är Coca-Colas nästa stopp på världsturnén för kränkningar av de mänskliga rättigheterna?

Viktiga utvecklingar

Bild för - Coca-Cola Company:s hyckleri när det gäller mänskliga rättigheter

Coca-Cola Companys hyckleri om mänskliga rättigheter

10/12/2018

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna erkänner att ingens rättigheter är säkra om inte allas rättigheter är säkra, och att...

Bild i fokus för - Coca-Cola-arbetare protesterar mot nedläggningen av sin fabrik i Lodz, Polen.

Coca-Cola-arbetare protesterar mot nedläggning av sin fabrik i Lodz, Polen

13/01/2012

Trots kraftigt snöfall samlades omkring 100 demonstranter framför Coca-Cola-fabriken i Lodz den 13 januari för att fördöma...

Bild till - Coca-Cola och PepsiCos fackföreningar i Afrika stärker samarbetet mot otrygga anställningsförhållanden

Coca-Cola och PepsiCo Unions i Afrika för att stärka samarbetet mot otrygga anställningar

16/12/2011

Coca-Cola och PepsiCo fackliga representanter från Kenya, Sydafrika, Ghana, Malawi, Moçambique, Benin, Niger, Nigeria, Zambia, Togo, Tanzania, Tunisien och...

Bild till - Facket förhandlar om fler fasta jobb på Coca-Cola Lahore, medlemsantalet ökar

Facket förhandlar om fler fasta jobb på Coca-Cola Lahore, fackligt medlemskap ökar

30/11/2011

Den 26 november 2011 fick 39 långtidsanställda sina permanenta tidsbeställningsbrev på Coca-Colas buteljeringsanläggning i Lahore.Denna...

Bild för - Polen: Coca-Cola-arbetarna organiserar sig

Polen : Coca-Cola-arbetare organiserar

01/10/2011

IUL dotterbolaget Solidarnosc har framgångsrikt drivit ett organiserande initiativ bland arbetarna i Coca-Cola Radzymin nära Warszawa, Polen. Mer än...