Värdighet för hotellstädare!

Osynliga inuti magnifika lyxhotellanläggningar samt mer blygsamma anläggningar kämpar hotellstädare med många utmaningar, inklusive utmattande dagliga rengöringskvoter, repetitiva belastningsskador, kontakt med giftiga kemikalier och sexuella trakasserier.

Eftersom arbetsgivare har försökt öka vinsterna på baksidan av hotellstädare antingen genom outsourcing eller falska "gröna program" som uppmuntrar gästerna att tacka nej till städtjänster, står hotellstädare över hela världen inför mer osäkra anställningar, sjunkande löner och tyngre arbetsbelastning. Hotellstädare lider också av effekterna av bristande jämställdhet och könsrelaterat våld i arbetsvärlden.

IUL har lanserat en global kampanj: Hälsa, säkerhet och värdighet för hotellstädare!