Publicerade: 07/10/2020

I en intervju med IUL "s Latinamerika region den nationella ordföranden för Union of Workers of the Beer, Beverage, Food, Malt and Similar Industry (USTIAM) beskrev de svårigheter som organisationen står inför med den colombianska ledningen av öljätten AB InBev (Bayern).

-Vad händer i AB InBev Colombia?
-"Företaget avskedar systematiskt arbetstagare, både i form av raka uppsägningar utan bara orsak och genom att pressa arbetstagare att säga upp sig för att ge sken av "frivilliga" pensioner. På så sätt har det decimerat facket eftersom många av dem som sparkats eller tvingats lämna är en del av vår organisation. Dessutom erkänner det inte USTIAM: så när dessa uppsägningar inträffar går ledningen direkt till arbetarna utan att gå igenom deras fackförening."

-Vilka åtgärder vidtog du innan det här?
"Fackföreningarna kontaktade ordföranden för AB InBev i Colombia i april för att diskutera pågående frågor; inklusive de som rör pandemin, men hittills har vi inte fått något meningsfullt svar. Han skickade oss representanter från personal- och rättsområden med vilka vi inte har kunnat upprätta en konstruktiv och seriös dialog. De försenar lösningen av arbetstagarnas problem, och i det här läget är det en oroande situation. Vi tror att de är ute efter att attackera facket inte minst för att de har avskedat fackliga medlemmarutan att bara orsaka, bland annat kränkningar av vårt fackförbunds rättigheter.
– Hur länge har det varit så här och hur många arbetstagare har fått sparken?
Sedan 2016 och hittills i år har det redan varit över 40 uppsägningar, de flesta var medlemmar i vårt fackförbund. Det är ett av sätten att attackera facket. Den andra är att den colombianska ledningen försöker misskreditera USTIAM genom mycket subtila metoder: Till exempel i möten går ledningen med på att följa en viss fråga som berör arbetstagare och sedan misslyckas med att följa, vilket gör att vi ser ut som om vi vilseleder våra medlemmar och genererar rädsla i resten av arbetskraften."

– Har det alltid varit så här?
"Bayern var aldrig lätt, men sedan AB InBev kom har trycket på arbetare och facket ökat. Det var 2020 som situationen blev komplicerad. Förra året, under kollektivavtalsprocessen, röstade arbetstagarna för att strejka, ett avtal undertecknades omedelbart och en tilläggsklausul godkändes om att det inte skulle bli några repressalier mot dem som deltagit i strejkomröstningen. Avtalet bröts när ledningen i år började avskeda fackliga medlemmar. Vi fortsätter att kräva en seriös och respektfull dialog"

-Lämnade du in ett klagomål till arbeidermyndigheten?
Ja, det gör jag. Mellan januari och februari varnade vi arbetsmarknadsministeriet genom ett brev om brott mot denna klausul och hittills har vi inte fått något svar. Det vi ber om är att AB InBev öppnar ett utrymme för en seriös och respektfull dialog och upphör med den omedgörliga position man har idag.

Dessutom kräver vi att de uppsagda arbetstagarna återinsätts eftersom de är arbetstagare med många års arbete i företaget och med ett oklanderligt förflutet, som aldrig har fått någon form av varningar om arbetsprestationer.

Denna systematiska policy att säga upp utan att bara orsaka från AB InBev genomförs inte vid ett enda tillfälle i stor skala. Varannan månads ledning tar ut två eller tre fackliga arbetare och försvagar därmed facket.

Därför uppmanar vi företagets moderbolag att ingripa och hitta en lösning på detta problem."

Du kan läsa de ursprungliga nyheterna på spanska här.