Publicerade: 18/11/2022

Under regeringens beskydd har den argentinska IUL -anslutna Federación de Trabajadores de la Industrias de la Alimentaria (FTIA) nyligen undertecknat ett nationellt protokoll med Food Employers Association som erkänner skyldigheten att garantera en arbetsplats fri från våld och trakasserier, i enlighet med principerna i ILO:s konvention 190. C190 ratificerades av Argentina i februari 2021.

Detta protokoll är resultatet av många diskussioner under de senaste 20 åren inom FTIA, vilket har gjort det möjligt att utveckla inkluderande strategier och planera konkreta åtgärder. Det nya protokollet:

  • Säkerställer att rätten att leva i ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier gäller för alla arbetstagare, oavsett anställningsavtal och kön.
  • Riktar särskild uppmärksamhet på könsrelaterat våld.
  • Presenterar en rad förebyggande åtgärder och möjliga påföljder i enlighet med C190, samtidigt som man respekterar behovet av sekretess och att de berörda personerna inte utsätts för repressalier.
  • Omfattar alla livsmedelsföretag i Argentina som omfattas av kollektivavtalet.

Hector Morcillo, generalsekreterare för FTIA, förklarade: "Detta protokoll är resultatet av en lång process. Vi använde oss av de erfarenheter som IUL utvecklade inom ramen för det avtal för att bekämpa sexuella trakasserier som förhandlades fram med det multinationella företaget Unilever. Vi är mycket stolta över detta resultat, som är ett viktigt nästa steg i genomförandet av ILO-konvention 190."

Patricia Alonso, ordförande för IUL:s kvinnokommitté, gratulerade: "Att leva i en arbetsvärld fri från våld och trakasserier är en mänsklig rättighet för alla arbetstagare runt om i världen, och därför är de fackliga organisationernas arbete viktigt för att skapa strategier och mekanismer för att garantera denna viktiga rättighet. Vi gratulerar FTIA:s initiativ och de konkreta resultaten av deras åtgärder för att försvara och skydda livsmedelsarbetarnas värdighet."

Vi gratulerar FTIA:s initiativ och de konkreta resultaten av deras åtgärder för att försvara och skydda livsmedelsarbetarnas värdighet.
Patricia Alonso, ordförande, IUL:s kvinnokommitté