Publicerade: 05/05/2022

Den senaste arresteringen av Aliaksandr Jarasjuk, ordförande för Kongressen för demokratiska fackföreningar i Belarus (BKDP) och tidigare medlem av IUL:s styrelse, tillsammans med ett 20-tal andra fackföreningsledare, är ytterligare ett steg mot en total diktatur i Belarus, en regim som är nära knuten till Putin.

Tillsammans med våra globala systerfackförbund sponsrar IUL en ny LabourStart-kampanj, och vi ber alla medlemmar att stödja och främja kampanjen HÄR!

  • Sedan augusti 2020 har förtrycket av fackföreningsmedlemmar och aktivister från det civila samhället på Belarus fortsatt och över 1 200 personer har fängslats för att de offentligt har motsatt sig riggade val eller deltagit i fredliga demonstrationer och strejker.
  • Lizaveta Merliak, internationell sekreterare för IUL:s medlemsorganisation BITU, greps och förhördes återigen.
  • ILO:s generaldirektör Guy Ryder har uttryckt sin djupa oro över rapporterna om arresteringar av fackföreningsledare på Belarus och har uppmanat till ett stopp för hoten mot dem som fredligt utövar sin föreningsfrihet i landet.

Sue Longley, IUL: sgeneralsekreterare, förklarade: " IUL fördömer detta nya försök att slå ner på oberoende fackföreningar. Vi ansluter oss till det internationella samfundet och kräver att våldet omedelbart upphör och att de demokratiska rättigheterna och friheterna i Belarus återställs."

 

IUL fördömer detta nya försök att slå ner på oberoende fackföreningar. Vi ansluter oss till det internationella samfundet och kräver att våldet omedelbart upphör och att de demokratiska rättigheterna och friheterna återställs på Belarus.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare