Publicerade: 24/02/2023

Det treåriga utbrottet av högpatogen aviär influensa (HPAI), som koncentrerats till Nordamerika, Japan och Europa, har nått en ny farlig fas. Miljontals fåglar har dött av infektionen eller av att tamfjäderfä har slaktats för att förhindra spridning. Viruset har smittat sälar, sjölejon, delfiner, grizzlybjörnar, rävar och illrar, men det som oroar forskarna mest är upptäckten av H5N1, en farlig stam av fågelinfluensa, på en minkfarm i Spanien. Minks andningsreceptorer för virus har gemensamma egenskaper med människans receptorer, och risken för att fågelinfluensan sprids till människor i stor skala är nu mer sannolik. H5N1 är dödligt hos människor, liksom hos fåglar.

När det i går kom nyheten om att det första barnet dött av H5N1, sade professor Diana Bell, expert på nya zoonotiska sjukdomar vid University of East Anglia: "Dagens nyhet om att ett barn har dött i Kambodja är mycket sorglig och oroväckande, och jag hoppas att det är ett isolerat fall. Men vi måste förstå att detta virus redan har visat sig kunna spridas till och döda många däggdjur."

  • De som löper störst risk att drabbas av fågelinfluensa är jordbrukare och jordbruksarbetare som föder upp fjäderfä, minkar och andra arter som har smittats.
  • Det är angeläget att tydligt informera jordbrukare, lantarbetare och deras företrädare om riskerna. Tillsynsmyndigheterna måste försöka förebygga men också vara beredda på ett utbrott av HPAI hos människor.
  • Biosäkerheten mellan gårdar och odlingsregioner behöver stärkas.
  • Arbetstagare som konfronteras med ett utbrott av fågelinfluensa hos tamdjur behöver extra skydd i fråga om arbetsmiljö, inklusive lämplig, könsanpassad personlig skyddsutrustning och utbildning.

IUL Bev Clarkson, ordförande för Agricultural Workers Trade Group, förklarade: "Vid konferensen för Agricultural Workers Trade Group (AWTG) på IUL i november 2022 konstaterades den alarmerande ökningen av djursjukdomar och hotet mot arbetstagarna. Vid konferensen åtog sig IUL att utveckla utbildningsmaterial och resurser för arbetsmiljöfrågor om skydd av arbetstagare mot hotet från djursjukdomar. IUL kommer att fortsätta att förespråka mindre intensiva och mer klimatvänliga metoder för djuruppfödning som minskar risken för sjukdomar för både djur och arbetstagare."

 

 

På konferensen för Agricultural Workers Trade Group (AWTG) på IUL i november 2022 konstaterades den alarmerande ökningen av djursjukdomar och hotet mot arbetstagarna. Konferensen förpliktigade IUL att utveckla utbildningsmaterial och resurser för arbetsmiljöfrågor om skydd av arbetstagare mot hotet från djursjukdomar. IUL kommer att fortsätta att förespråka mindre intensiva och mer klimatvänliga metoder för boskapsuppfödning som minskar risken för sjukdomar för både djur och arbetstagare.
Bev Clarkson, IUL Ordförande för jordbruksarbetarnas branschgrupp