Publicerade: 06/10/2020
English

Våld i hemmet är utbrett och har ökat under covid-19-pandemin. den IUL lanserar idag Breaking the silence, en guide om varför våld i hemmet är en facklig fråga och hur fackföreningar ska hantera det. Det bygger starkt på material som utvecklats av IUL Affiliates.

Återverkningarna av våld i hemmet i arbetsvärlden inkluderar:

  • Arbetstagarnas hälsa, säkerhet och liv är i fara.
  • Arbetstagare som lider av våld i hemmet kan inte lämna sin fysiska och psykiska smärta hemma och kan ställas inför disciplinära åtgärder och uppsägning på grund av "dålig prestation".
  • Våld i hemmet kan förvärra ojämlikheten mellan könen och undergräva solidariteten mellan fackföreningsmedlemmarna.

Välkomnar guiden, Patricia Alonso, ordförande för IUL Kvinnokommittén kommenterade: "Fackföreningarnas roll är att skydda medlemmarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, försvara dem inför arbetsgivarna och bekämpa diskriminering och ojämlikhet mellan könen. Fackföreningarna har också en avgörande roll att spela när det gäller att öka medvetenheten kring förebyggande av våld i hemmet och att få ett på en kultur av ojämlikhet mellan könen på arbetsplatsen och i samhället.

Bryta tystnaden är tillgänglig som en högupplöst PDF eller som en onlineversion.

Fackens roll är att skydda medlemmarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, försvara dem inför arbetsgivarna och bekämpa diskriminering och ojämlikhet mellan könen.
Patricia Alonso, ordförande för IUL Kvinnokommittén