Publicerade: 17/01/2022

IUL kräver att åtta fackliga ledare som var inblandade i en strejk på NagaWorld Casino Hotel i Kambodja omedelbart omedelbart frisläpps och att samtliga åtalspunkter mot dem läggs ner. En SOLIDARITETSAKTION tillsammans med LabourStart har inletts idag.

  • Den 18 december inledde IUL :s medlemsorganisation LRSU en strejk för att protestera mot NagaWorlds ledning som vägrade att förhandla om massuppsägningarna, vilket ledde till att många blev utblottade. Facket gjorde allt för att förhandla fram en lösning, men ledningen vägrade att prata och deltog till och med inte i ett medlingsmöte som arbetsmarknadsministeriet hade sammankallat.
  • Den 31 december gjorde polisen en razzia på LRSU:s kontor och arresterade nio personer. Ytterligare gripanden ägde rum den 3 och 4 januari, bland annat den 4 januari då LRSU:s ordförande Sithar Chhim arresterades våldsamt av civilklädda poliser när de demonstrerade utanför sin arbetsplats.
  • IUL uppmanade ILO att snarast ingripa hos Kambodjas regering för att få garantier för de arresterades säkerhet och för att begära att de omedelbart friges och att åtalen läggs ned.
  • Åtta personer sitter för närvarande fängslade och anklagas enligt strafflagen för "uppvigling", ett brott som kan ge upp till fem års fängelse.
  • I ett brev till Samdech Hun Sen, Kambodjas premiärminister, uttryckte Guy Ryder, generaldirektör för Internationella arbetsorganisationen (ILO), sin djup oro över anhållandena av arbetare och fackföreningsaktivister som deltog i den fredliga strejken. I brevet betonas att arresteringar och fängslande i samband med fredliga strejker utgör ett allvarligt ingrepp i de medborgerliga friheterna i allmänhet och fackföreningsrättigheterna i synnerhet, och det erinras om att förebyggande frihetsberövande av fackföreningsledare för verksamhet i samband med utövandet av deras rättigheter strider mot principerna om föreningsfrihet. Generaldirektörs srivelse avslutas med en vädjan till premiärministern att använda sina befogenheter för att se till att alla häktade arbetstagare omedelbart friges och att alla brottsanklagelser som rör deras fackliga verksamhet läggs ned.

Klicka HÄR för att skriv på solidaritetsaktionen!

IUL kräver att åtta fackliga ledare som deltagit i en strejk på NagaWorld Casino Hotel i Kambodja omedelbart frisläpps och att samtliga åtalspunkter mot dem läggs ner.