Publicerade: 17/02/2022

Medan strejken på NagaWorld fortsätter med 11 fackliga ledare fängslade och arresteringsorder för ytterligare 4 personer utfärdade, ökar det internationella trycket på Kambodjas regering att frisläppa ledarna och lägga ner samtliga åtalspunkter.

  • Den 16 februari utfärdade fem av FN:s särskilda rapportörer för mänskliga rättigheter ett pressmeddelande där de kritiserade den kambodjanska regeringens användning av COVID-begränsningar för att försöka bryta IUL-anslutna LRSU:s strejk på NagaWorld Casino hotel: "Myndigheterna tycks ha maskerat sina försök att kväva fredliga och lagliga arbetsrättsliga aktioner som åtgärder för folkhälsan. Det kan inte finnas en regel för strejkande arbetstagare och en helt annan regel för allmänheten."
  • Tidigare den här månaden höll IUL, systerförbundet BWI och aktivister från den schweiziska icke-statliga organisationen Solidar en protestaktion framför Kambodjas kungliga ambassad och ständiga representation i Genève för att öka medvetenheten om kampen och överlämna ett brev till ambassadören med arbetstagarnas tre huvudkrav:
    • Frige de 11 fängslade fackföreningsmedlemmarna och lägga ned alla anklagelser.
    • Återanställa de 365 ledarna och medlemmarna i fackföreningen NagaWorld.
    • Förhandla i god tro med LRSU

Klicka här för att ge ditt stöd till kampanjen IUL/LabourStart för att frige de fängslade fackföreningsledarna!

FN:s särskilda rapportörer för mänskliga rättigheter konstaterade i sitt pressmeddelande: "Det sätt på vilket myndigheterna har infört restriktioner mot lagliga och fredliga strejkande på grund av folkhälsoskäl är omotiverat, onödigt och oproportionerligt under de rådande omständigheterna. Myndigheterna bör inleda en fredlig och tålmodig dialog med de strejkande i stället för att använda hårdhänta åtgärder."

Det sätt på vilket myndigheterna har infört restriktioner mot lagliga och fredliga strejkande på grund av folkhälsoskäl är omotiverat, onödigt och oproportionerligt under de rådande omständigheterna. Myndigheterna bör inleda en fredlig och tålmodig dialog med de strejkande i stället för att använda hårdhänta åtgärder.
FN:s särskilda rapportörer för mänskliga rättigheter