Publicerade: 13/06/2024

Lantarbetarna på Highline Mushrooms gårdar i British Columbia organiserar sig fackligt och ansluter sig till IUL:s medlemsförbund United Food and Commercial Workers (UFCW) Canada. Svampindustrin bygger i första hand på migrantarbetare som arbetar långa, slitsamma arbetsdagar, betalas på ackord eller knappt kommer över minimilönen. Genom en komplex företagsstruktur är Highline Mushrooms ett dotterbolag till det japanskägda Sumitomo-konglomeratet, som också äger livsmedelsjätten Fyffes, som har åtagit sig att försvara mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter i sina affärsprinciper, inklusive grundläggande löften om att respektera arbetstagares grundläggande rättigheter baserat på föreningsfrihet enligt ILO:s definition.

  • Arbetarna på Highline Mushrooms hävdar sin grundläggande arbetsrätt att gå med i en fackförening och förhandla kollektivt; om de lyckas kommer detta att vara den största gruppen jordbruksarbetare som går med i en fackförening i Kanadas historia
  • Jordbruksarbetare är några av de mest utsatta arbetstagarna i Kanada, oskyddade när de arbetar för internationella jordbruks- och livsmedelskonglomerat värda miljarder
  • Enbart den kanadensiska svampindustrin tjänar över 650 miljoner dollar årligen med över 250 svampodlingar som sysselsätter över 5 000 jordbruksarbetare
  • Fyffes-anställda och medlemmar i IUL:s medlemsförbund STAS driver också kampanjer för fackliga rättigheter och skydd för hälsa och säkerhet på melonplantagerna i Honduras

Shawn Haggerty, nationell ordförande för UFCW Canada, säger: "Vi stöder arbetarna på Highline Mushrooms för deras mod och beslutsamhet att hävda sina grundläggande arbetstagarrättigheter, trots många utmaningar. Arbetstagarrättigheter är mänskliga rättigheter och UFCW Canada kommer att stå vid deras sida i deras strävan att förbättra sin arbetsplats - och sektor - genom kollektivförhandlingar."

 

Vi stöder arbetstagarna på Highline Mushrooms för deras mod och beslutsamhet att hävda sina grundläggande arbetstagarrättigheter, trots många utmaningar. Arbetstagarrättigheter är mänskliga rättigheter och UFCW Canada kommer att stå vid deras sida i deras strävan att förbättra sin arbetsplats - och sektor - genom kollektivförhandlingar.
Shawn Haggerty, nationell ordförande, UFCW Canada