Publicerade: 17/02/2022

Hotellanställda på Pan Pacific Vancouver fortsätter att kämpa för sina medarbetare som orättvist sagts upp under pandemin och för sitt första kollektivavtal. Arbetstagarna gick med i IUL: s medlemsförbund UNITE HERE efter att hotellet, som ägs av en filial till Westmont Hospitality Group, sade upp nästan 100 anställda under COVID-19-krisen, trots att de fick pandemirelaterade lönesubventioner från den kanadensiska regeringen.

Hotellets uppsägningar på grund av pandemi drabbade främst kvinnor - 94 % av dem var färgade kvinnor. Många av arbetstagarna invandrade till Kanada från det globala syd.

I december vann arbetarna på Pan Pacific Vancouver på två viktiga rättsliga fronter:

  • En domare i British Columbias högsta domstol har tillåtit en stämning som en före detta vaktmästare vid Pan Pacific att fortsätta som en grupptalan; vaktmästaren, som arbetade på hotellet i över 20 år, väckte talan om felaktig uppsägning av cirka 100 anställda och om att reglerna för avgångsvederlag enligt provinsiell lag kringgicks.
  • Arbetsmarknadsnämnden dömde arbetsgivaren för ledningens försök att utesluta cirka 115 jourarbetare från förhandlingsenheten.

Zailda Chan, ordförande för UNITE HERE Local 40, sade: "Arbetstagare på det här hotellet har kämpat i nästan två år för att få en röst på jobbet. Deras omröstning om facklig organisering certifierades i februari 2021. Ledningen missaktar arbetstagarna när den ignorerar kraven på en rättvis arbetsbelastning för hotellstädare, löneökningar och rätten för uppsagda arbetstagare att återgå till sina arbeten före pandemin. Det är dags att förhandla nu!"

 

Arbetstagare på det här hotellet har kämpat i nästan två år för att få en röst på jobbet. Deras omröstning om facklig organisering certifierades i februari 2021. Ledningen missaktar arbetstagarna när den ignorerar kraven på en rättvis arbetsbelastning för hotellstädare, löneökningar och rätten för uppsagda arbetstagare att återgå till sina arbeten före pandemin. Det är dags att förhandla nu!
Zailda Chan, ordförande för UNITE HERE Local 40