Publicerade: 18/06/2024

I flera månader har facket uttryckt oro över framtiden för Club Med, ett viktigt transnationellt turistföretag som sedan 2015 ägs av det kinesiska konglomeratet FOSUN. Sedan COVID-19-krisen har koncernen samlat på sig tillgångar på över 40 miljarder USD, men har nyligen sålt av tillgångar för 11 miljarder USD, däribland Thomas Cook Agency, den portugisiska banken BCP och det kinesiska stålföretaget Nanjing Iron & Steel.

IUL och EFFAT/IUF-Europa uppmanar Club Med att som en prioriterad fråga ge facket transparent information om koncernens ekonomiska förvaltning.

  • Att Michel Wolfovski, Deputy Managing Director for Finance, nyligen avgått från styrelsen den 26 maj 2024, liksom rykten om ett hot om att flytta Club Meds huvudkontor till Shanghai och en trolig förändring av styrningen, skapar oro bland bolagets anställda
  • Det finns farhågor om att den kinesiska koncernen försöker få tillbaka pengar genom att dyka ner i Club Meds kassa, som gjorde rekordvinster 2023 med en försäljning på nästan 2 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 17% jämfört med föregående år
  • Club Med-anställda och deras representanter i den europeiska kommittén för social dialog (CEDS) är fast beslutna att få information om de beslut som koncernen planerar att fatta

Christian Juyaux, samordnare för EFFATIUL Europe Club Med, sade: "CEDS-avtalet är mycket tydligt. Vi måste informeras i förväg om alla beslut som rör koncernens struktur och organisation, och i synnerhet om förändringar i aktieinnehavet. Först då kan vi förutse konsekvenserna för våra jobb och våra anställda."

 

CEDS-avtalet är mycket tydligt. Vi måste informeras i förväg om alla beslut som rör koncernens struktur och organisation, och i synnerhet om förändringar i aktieinnehavet. Först då kan vi förutse konsekvenserna för våra jobb och våra medarbetare.
Christian Juyaux, EFFAT-IUL Europe Club Med-samordnare