Publicerade: 01/04/2021

IUL:s medlemsförbund NGG har inlett förhandlingar med arbetsgivare inom köttindustrin i ett beslutsamt försök att vinna bättre löner och villkor för 160 000 arbetstagare genom ett kollektivavtal. Men förhandlingarna har nu nått en en återvändsgränd.

  • Facket föreslår en lönestruktur på tre nivåer: en inledningsgrad på 12,50 euro per timme, 14 euro per timme efter en kort utbildningsperiod och 17 euro per timme för kvalificerade arbetstagare medan branschens löneerbjudande är 10 euro per timme.
  • NGG har organiserat åtgärder framför fabriksportarna för företag med varningsstrejker planerade i nästa steg i förhandlingskampanjen
  • I januari trädde en ny lag i kraft i Tyskland som förbjuder underentreprenad inom köttsektorn. Från och med den 1 april begränsar lagen antalet tillfälligt anställda till 8 % av arbetskraften, och tillfälligt anställda kan endast anställas i företag med fler än 50 anställda om anställningen regleras genom kollektivavtal.
  • Samtidigt förbereder sig en av de största arbetsgivarna inom köttsektorn i Tyskland, Tönnies, för att sälja sin verksamhet för cirka 4 miljarder euro, troligtvis till en av de globala jättarna, JBS, Tyson eller WH Group.

NGG:s vice ordförande Freddy Adjan sade: "Arbetsgivarna vill befästa de låga lönerna i flera år. Arbetstagarna förväntar sig med rätta mycket mer. Arbetsgivarsidan måste tydligt visa att de verkligen vill sätta stopp för utnyttjandet och de årslånga skandalerna. Det kommer inte att finnas något billigt kollektivavtal med oss."

Arbetsgivarna vill befästa de låga lönerna i flera år. Arbetstagarna förväntar sig med rätta mycket mer. Arbetsgivarsidan måste tydligt visa att de verkligen vill sätta stopp för utnyttjandet och de årslånga skandalerna. Det kommer inte att finnas något billigt kollektivavtal med oss.
NGG Vice ordförande Freddy Adjan