Publicerade: 24/03/2021

Den första oberoende och demokratiska fackliga organisationen har bildats i Uzbekistan. Den 19 mars 2021 grundade 280 arbetare från Bomullsplantagerna i Indorama "Xalq Birligi" (Folkets enhet) som svar på låga löner och försämrade arbetsvillkor i det transnationella företaget Indorama.

  • Denna viktiga utveckling följer mer än ett decennium av påtryckningar från en internationell koalition av organisationer som ledde till kampanjer för att få regeringen att upphöra med den utbredda användningen av barnarbete på bomullsplantager, för att avsevärt minska antalet statsanställda i tvångsarbete och för att ratificera viktiga ILO-konventioner
  • Uzbekistan ratificerade ILO:s konvention 87 om föreningsfrihet 2016, men det auktoritära styret består och arbetstagarna har tidigare inte vågat utöva sin rätt att bilda en fackförening utanför den statskontrollerade fackföreningsfederationen, FTUU

IUL Generalsekreterare Sue Longley skickade gratulationer till Xalq Birligi samt en varning till den uzbekiska regeringen: "Bildandet av en oberoende union i ett land där oberoende facklig verksamhet förbjöds under de senaste tre decennierna är ett genombrott. Det återstår dock att se om Uzbekistan kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt ILO:s konvention 87 och "vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att se till att arbetstagarna fritt kan utöva rätten att organisera sig". IUL kommer att noga övervaka händelserna och kommer att erbjuda allt vårt stöd till systrarna och bröderna i Xalq Birligi."

Bildandet av en oberoende union i ett land där oberoende facklig verksamhet förbjöds under de senaste tre decennierna är ett genombrott. Det återstår dock att se om Uzbekistan kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt ILO:s konvention 87 och "vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att se till att arbetstagarna fritt kan utöva rätten att organisera sig". IUL kommer att noga övervaka händelserna och kommer att erbjuda allt vårt stöd till systrarna och bröderna i Xalk Birligi.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare