Publicerade: 31/08/2021

Eftersom de efterföljande pandemivågorna har fortsatt att påverka turistsektorn i Uganda är hotellen i drift, men med en mycket låg beläggningsgrad. Trots de många utmaningarna förhandlar den IUL-anslutna fackföreningen HTS-Union framgångsrikt om nya kollektivavtal med världens största hotellföretag, Marriott, inklusive viktiga rättigheter för arbetstagarna enligt COVID-19.

Nya avtal har tecknats på Protea Hotel av Marriott, Entebbe samt på Sheraton Kampala med viktiga framsteg som omfattar:

  • lönegaranti vid en framtida nedläggning
  • återkallelserätt för arbetstagare som sagts upp på grund av COVID-19
  • ökad pension, uppsägning och avgångsvederlag
  • nya bestämmelser för att bekämpa könsrelaterat våld och trakasserier

HTS-Union har också förhandlat fram ett erkännandeavtal med ett nytt internationellt hotell, Latitude 0° Hotel i Kampala.

Moses Mauku, tillförordnad generalsekreterare för HTS-Union, sade: "På HTS-Union anser vi att dessa prestationer är oerhört viktiga, särskilt med tanke på det nuvarande sammanhanget. Dessa steg framåt är resultatet av ett kontinuerligt engagemang med arbetstagare i form av utbildning och med ledning i form av förhandlingar. De trepartsworkshops som vi genomförde som en del av IUL:s pågående hotellprojekt var också mycket nyttiga."

På HTS-Unionen anser vi att dessa resultat är oerhört viktiga, särskilt med tanke på det nuvarande sammanhanget. Dessa steg framåt är resultatet av ett kontinuerligt engagemang med arbetstagare i form av utbildning och med ledning i form av förhandlingar. De trepartsworkshops som vi genomförde som en del av IUL:s pågående hotellprojekt var också mycket nyttiga.
Moses Mauku, tillförordnad generalsekreterare, HTS-Unionen