Publicerade: 19/01/2022

2011 öppnade de kazakiska myndigheterna eld mot en fredlig strejk av oljearbetare i staden Zhanaozen. Denna skottlossning, där minst 16 personer dödades, var kulmen på regeringens ansträngningar att förstöra demokratiska friheter och arbetstagares rättigheter. Men de lyckades inte. Trots brutalt förtryck har arbetarna fortsatt att kämpa. År 2021 såg vi ett aldrig tidigare skådat antal strejker över hela landet. Arbetarnas centrala krav var att erkänna rätten att bilda fackföreningar. Myndigheterna har fortsatt att ignorera detta krav.

Den 1 januari 2022 utlöste en kraftig höjning av bensinpriserna ett spontant uppror från arbetarna som återigen gick ut på gatorna. Många fabriker stängdes. De sociala kraven åtföljdes av krav på demokratisering, men efter några dagar utbröt kaos med olika grupper som tävlade om makten och med eskalerande våld i hela landet. För närvarande är Kazakstans president inriktad på att återställa ordningen i landet, men hur varaktig och stabil den kommer att bli förblir en öppen fråga.

Utan inrättandet av demokratiska institutioner, ett oberoende parlament och domstolar, pressfrihet och ett effektivt erkännande av arbetstagarnas föreningsfrihet kan det inte bli någon stabil och varaktig fred. Regeringen måste genomföra ILO:s rekommendationer om en reform av arbetsrätten, upphöra med förföljelsen av fackföreningsmedlemmar, åtgärda tidigare förtryck mot fackföreningar och låta oberoende experter undersöka de tragiska händelserna i Zhanaozen 2011.

Efter 30 års självständighet måste Kazakstan äntligen erkänna ILO:s grundläggande princip att universell och varaktig fred endast kan skapas om den bygger på social rättvisa. IUL kommer att fortsätta att stödja våra medlemsorganisationer och den oberoende arbetarrörelsen i Kazakstan.

Mer information finns på följande webbplats Internationellt övervakningsuppdrag för arbetstagares rättigheter i Centralasien.

Utan inrättandet av demokratiska institutioner, ett oberoende parlament och domstolar, pressfrihet och ett effektivt erkännande av arbetstagarnas föreningsfrihet kan det inte bli någon stabil och varaktig fred.