Publicerade: 28/02/2022

Fackföreningar har en lång och stolt tradition av att kämpa för en säkrare och mer jämlik värld där arbetstagarnas rättigheter är en förutsättning för att uppnå ekonomiska och sociala framsteg. Vi lever nu i ett alltmer instabilt klimat där extrema väderhändelser har blivit vardagsmat. Hela mänskligheten är hotad, men krisen har en oproportionerligt stor inverkan på människor med otrygga anställningsförhållanden, däribland många jordbruksarbetare, migrantarbetare, kvinnliga arbetstagare, HBTQI-arbetstagare och arbetstagare från etniska minoriteter.

Att kämpa för ett klimatvänligt livsmedelssystem är en brådskande uppgift som kräver ett kollektivt svar. "Marknadskorrigeringar" kommer inte att lösa strukturella och inrotade ojämlikheter. När livsmedelsindustrin förnyar sig själv finns det en verklig risk att hela grupper av arbetstagare och deras familjer offras för klimatomställningen. Övergången till mer klimatvänliga livsmedelssektorer kräver noggrann planering och genomförande där fackföreningar förhandlar med arbetsgivare och regeringar för att uppnå hållbar sysselsättning. Det krävs kompetensutveckling, inkomstskydd, jobbgarantier och offentliga och privata investeringar i grön teknik. En jämnare fördelning av välståndet är avgörande för att garantera politisk, social och ekonomisk stabilitet under denna övergång.

Facken måste engagera sig så att samhällen inte överges till fattigdom, arbetslöshet mellan generationer, missbruk och en politik som bygger på förbittring och där syndabocksgrupper dagligen utsätts för våld.

Om vi inte agerar kommer våra barn och barnbarn att gå en framtid till mötes med klimatflyktingar i en konfliktfylld värld. Oavsett om vi är unga eller gamla måste vi alla kräva brådskande åtgärder, och endast demokratiska fackföreningar kan företräda arbetstagarna för att vinna varaktiga lösningar på krisen.

Kampen för vår framtid - IUL:s handbok för hantering av klimatkrisen i intensiv animalieproduktion släpps idag och inleder ett nytt kapitel i vårt arbete för att integrera klimat- och miljöstabilitet med kampen för jämlikhet och demokratiska rättigheter.

Upp till en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser uppskattas bero på ett livsmedelssystem som inte heller kan ge en levande inkomst eller en hållbar framtid för majoriteten av sina anställda. Den intensiva djurproduktionens bidrag till utsläppen av växthusgaser gör att kött och mejeriprodukter hör till de värsta bidragsgivarna till den globala uppvärmningen. Fackföreningar måste förespråka radikala förändringar av nuvarande produktionsmetoder för att minska utsläppen.

Handboken är ett referensdokument och en utbildningsresurs och innehåller avsnitt om:

  • Hur den intensiva djurhållningen och den efterföljande kött- och mejeriförädlingsindustrin bidrar till klimatkrisen
  • Hur man kan vidta åtgärder för en snabb omvandling till ett livsmedelssystem som bygger på agroekologiska metoder
  • Hur IUL :s medlemsförbund samarbetar med arbetsgivare och regeringar för att minska utsläppen av växthusgaser
  • Hur man organiserar sig och förhandlar för att garantera bra fackliga jobb och anständig sysselsättning genom en rättvis övergång

Publikationen innehåller en arbetsbok med utbildningsmoduler för att fortbilda arbetsplatsens ledare och medlemmar.

IUL tackar Friedrich Ebert Stiftung (FES) för dess politiska och ekonomiska stöd till detta arbete. FES och IUL kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för att stödja utbildningsevenemang för att öka medvetenheten och bygga upp kunskap om fackföreningarnas nyckelroll i övergången från klimatinstabilitet.

Fighting For Our Future - En vägledning på IUL för att hantera klimatkrisen inom den intensiva djurhållningsproduktionen finns på engelska, tyska, portugisiska, spanska, svenska och franska.

"Kampen för vår framtid - IUL:s handbok för hantering av klimatkrisen i intensiv animalieproduktion" är ett nytt kapitel i vårt arbete för att integrera klimat- och miljöstabilitet med kampen för jämlikhet och demokratiska rättigheter.