Publicerade: 19/10/2021

Som svar på en rad hot och trakasserier mot fackföreningsmedlemmar av ledningen för AB InBevs dotterbolag La Constancia i El Salvador har IUL:s Latinamerikaregionen skickat ett brev till El Salvadors president Nayib Bukele där han uppmanar honom att ingripa för att se till att företaget respekterar de internationella fördrag som El Salvador har ratificerat om föreningsfrihet och kollektivförhandlingar.

  • I slutet av april 2021 avskedade företaget orättvist 32 anställda som alla var medlemmar i IUL anslutna fackföreningen Constancia Workers (Sitraconsta); den 30 juli avskedade bolaget ytterligare 30 fackliga medlemmar
  • Sitraconsta fortsätter att begära förhandlingar med AB InBevs dotterbolag, men hittills har bolaget ignorerat facket och hävdar att det är för upptaget med att hantera omstruktureringar och pandemin.
  • La Constancia fortsätter att skrämma fackföreningsmedlemmarna genom att berätta för dem att uppsägningarna är Sitraconstas fel och erbjuda anställningstrygghet till arbetare som visar bevis på avgång från facket

Som IUL:s regionsekreterare för Latinamerika Gerardo Iglesias skrev i sitt brev till presidenten i El Savador: "Vi tvivlar inte på att ni kommer att dela vår oro över denna kränkning av föreningsfriheten som La Constancia Limitada, ett dotterbolag till AB InBev, begår i ert land."

 

 

Vi tvivlar inte på att du kommer att dela vår oro över denna kränkning av föreningsfriheten som La Constancia Limitada, ett dotterbolag till AB InBev, begår i ditt land.
Gerardo Iglesias, IUL:s regionsekreterare för Latinamerika