Publicerade: 07/01/2022

Efter fyra års komplicerade och svåra förhandlingar har IUL:s medlemsförbund Food and Pharmaceutical Union-Histadrut undertecknat ett nationellt kollektivavtal inom cateringsektorn som innebär en betydande löneökning under avtalets löptid. Avtalet kommer att gälla alla cateringföretagsarbetare som arbetar för servicekunder, i centrala kök i heltids- och deltidsjobb inklusive platschefer, skiftchefer, köksmästare, kockassistenter, servitörer, diskmaskiner och administrativ personal på platser och centrala kök.

De viktigaste elementen i avtalet är följande:

  • Löneökningar som går från 10 % över minimilönen till 16 % över minimilönen under de fem faserna i det fyraåriga avtalet
  • Inrättande av en studiefond från arbetsgivar- och arbetstagaravgifter
  • Semesterbonusar och en 'bonus för uthållighet'

Eliezer Belo, ordförande för Food and Pharmaceutical Workers’ Union-Histadrut, sade: "Efter långa och komplicerade förhandlingar har vi uppnått ett resultat som saknar motstycke. Avtalet lägger grunden för att förbättra anställningsvillkoren för arbetstagarna inom sektorn. Tack vare avtalets framsteg kommer cateringsektorn att vara attraktiv för fler arbetstagare i en sektor som har brist på arbetskraft."

Histadruts pressmeddelande finns här.

Efter långa och komplicerade förhandlingar har vi uppnått ett resultat som saknar motstycke. Avtalet lägger grunden för att förbättra anställningsvillkoren för arbetstagarna inom sektorn. Tack vare avtalets framsteg kommer cateringsektorn att vara attraktiv för fler arbetstagare i en sektor som har brist på arbetskraft.
Eliezer Belo, ordförande för Food and Pharmaceutical Workers’ Union-Histadrut