Publicerade: 01/10/2020

Covid-19-pandemin har dramatiskt förändrat dynamiken i livsmedelsbearbetning sektorn och situationen är fortfarande instabil. Nedstängning och andra restriktioner innebär att människor i allt högre grad lagar sina egna måltider och äter hemma. Detta har lett till en snabb förändring i konsumenternas efterfrågan på vissa typer av produkter som köpts i livsmedelsbutiker. Dessa förändringar i konsumtionsmönstren och följaktligen livsmedelsproduktionen får konsekvenser för arbetstagarna och deras fackföreningar (t.ex. sysselsättning, otrygga anställningar och kollektivförhandlingar).

Det är viktigt att undersöka trenderna i livsmedelsbearbetning covid-19-eran och om dessa tyder på långsiktiga förändringar och vad de betyder för fackföreningarna. Den 29 september kom Héctor Morcillo från IUL FTIA rapporterade om situationen i Latinamerika under ett virtuellt möte med IUL livsmedelsbearbetning Styrgrupp. Du kan läsa hans inlägg på Rel-UITA:s webbplats här (på spanska).