Publicerade: 25/06/2020

Nya hotspots för coronaviruset har brutit ut i Tysklands köttbearbetningsanläggningar, vilket återigen belyser det massiva missbruk av underleverantörsarbetskraft som industrin är beroende av. Mer än 1 500 arbetstagare har smittats av covid-19 vid den gigantiska anläggningen Tönnies (över 6 500 anställda) enbart i Rheda-Wiedenbrück, där lokala myndigheter har infört strikta nedstängningar på nytt precis när den ekonomiska aktiviteten återupplivades.

I maj införde förbundsregeringen lagförslag från och med den 1 januari 2021 om förbud mot systemet med underleverantörsslakt och bearbetning genom vilket företagen förlitar sig på migrerande arbetstagare från Östeuropa för huvuddelen av sin produktion. Att lägga ut sysselsättningen på entreprenad skyddar företag som Tönnies, Tysklands största fläskförädlare, från ansvar för de missbrukande och exploaterande levnads- och arbetsvillkor som plågar industrin. Lagförslaget skulle kräva att köttföretagen direkt anställer sin arbetskraft, inför ny tillsyn över arbetstider och betalning och tillämpar strikt ansvar för överträdelser.

Företagen svarade inledningsvis med att hota med att lämna Tyskland. Efter de senaste utbrotten, den 23 juni, gick Tönnies samman med två andra ledande företag i ett löfte om att frivilligt avstå från underentreprenad. NGG, som i åratal har kämpat för att höja standarden inom köttindustrin, fördömde företagens förklaring som en rökridå för att undvika strikt rättslig reglering och betonade att "Frivilliga lösningar inom köttindustrin aldrig har fungerat och kommer inte att fungera. Arbets- och levnadsvillkoren inom köttindustrin kommer endast att förbättras genom starka lagar."

Frivilliga lösningar inom köttindustrin har aldrig fungerat och kommer inte att fungera. Arbets- och levnadsvillkoren inom köttindustrin kommer endast att förbättras genom starka lagar
NGG (NGG)