Publicerade: 29/05/2024

IUL:s Generalsekreterare Sue Longley, tillsammans med ledarna för sju andra globala fackliga federationer (GUF) och Internationella fackliga samorganisationen (IFS), reste till Ramallah i veckan för att uttrycka sin solidaritet med fackföreningarna på Västbanken och i Gaza. Delegationen klargjorde att "vi uttrycker vår solidaritet med palestinska fackföreningar och arbetstagare i dessa svåra tider. Vi är djupt oroade över den allvarliga humanitära kris som folket i Gaza står inför, och vi står tillsammans med palestinier, israeler och människor över hela världen som kräver fred, jämlikhet och rättvisa."

De brådskande prioriteringarna måste omfatta en omedelbar och permanent vapenvila med full respekt för internationell humanitär rätt, omedelbar tillgång till humanitärt bistånd, frisläppande av all gisslan och andra som hålls fängslade utan vederbörlig rättslig prövning samt möjlighet till ett säkert återvändande för alla arbetstagare som fångats i konflikten. Delegationen uppmanade regeringarna att återuppta och öka finansieringen av FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern (UNRWA). "UNRWA:s roll är avgörande när det gäller att tillhandahålla viktiga tjänster och stödja palestinierna i en tid då de är i störst behov av det."

  • IUL:s Generalsekreterare Sue Longley träffade IUL:s medlemsförbund General Union of Agriculture and Food Industry Workers för att diskutera de många utmaningarna och det stärkta samarbetet; hon träffade också en representant för General Union of Workers in Hotels, Restaurants and Tourism Services
  • GUF:erna, som alla är medlemmar i Council of Global Unions (CGU), lovade att intensifiera sina ansträngningar för att hjälpa lokala fackföreningar att navigera i dessa svåra tider för arbetstagare och fullgöra sin roll som viktiga drivkrafter för förändring i Palestina
  • Delegationen hade förmånen att träffa president Abbas samt vice premiärminister Samah Abou Oun och flera regeringsministrar; GS Longley träffade också jordbruksministern professor Resq Basheer-Salimia
  • Delegationen erinrade om ITUC:s och andra globala fackförbunds långvariga politik för en tvåstatslösning och uppmaningen till en rättvis och varaktig fred genom fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 och 338 för att underlätta en verklig ekonomisk framtid för ett oberoende Palestina; detta innebär att ockupationen av Västbanken upphör, att alla olagliga bosättningar avvecklas och att gränserna före 1967 erkänns, med östra Jerusalem som huvudstad i en palestinsk stat.

GUF:erna och ITUC gjorde detta uttalande: "Vi kom hit för att förstärka djupet i vårt engagemang för palestinska arbetstagare och deras fackföreningar - vi är alla en del av samma familj. Vårt mål är ett demokratiskt och suveränt Palestina, som lever i rättvis och varaktig fred och säkerhet, tillsammans med ett säkert Israel. Vi vet att fackföreningar är en viktig del av varje demokrati, och att starka och demokratiska oberoende fackföreningar kommer att vara en viktig byggsten för att nå detta mål i Palestina."

Klicka HÄR för att läsa hela Global Unions uttalande.

Vi är djupt oroade över den allvarliga humanitära kris som folket i Gaza står inför, och vi står tillsammans med palestinier, israeler och människor över hela världen som kräver fred, jämlikhet och rättvisa.
Global Unions uttalande