Publicerade: 26/01/2021

Två år av riktat våld, godtycke och orättvisor mot kvinnor i Algeriet

Om 2020 var året för förföljelse, förtryck och riktat våld mot kvinnor ser 2021 värre ut. Det invigdes verkligen av fängslandet, förföljelsen och förtrycket av aktivister som var inblandade i folkrörelsen i Hirak.

Den nationella kommittén för kvinnliga arbetstagare Av IUL dotterbolaget SNAPAP/CGATA fördömer kraftfullt den godtyckliga, olagliga och orättvisa fängslandet av Dalila Touat, Namia Abdelkader och Bendouda Fatma, som alla för närvarande sitter fängslade i Algeriet för sina politiska ställningstaganden. Vi fördömer också de rättsliga förfarandena mot dem och de trakasserier som iscensatts via sociala nätverk som fortsätter att trakassera dem.

Det är uppenbart att maktmyndigheterna ser negativt på kvinnors aktiva engagemang och massdeltagande i folkrörelsen den 22 februari. De vill till varje pris amputera Hirak från en mycket aktiv komponent i hela det nationella territoriet: de kvinnliga fackföreningsmedlemmarna, kvinnorrättsaktivisterna, kvinnliga bloggare och visselblåsare samt alla dem som leder kampen för frihet.

Den nationella kommittén för kvinnliga arbetstagare av SNAPAP/CGATA uppmanar alla dem som är övertygade om att solidaritet utgör en aktiv kraft mot förtryck och förtryck att förena våra röster och att stänga våra led för att genomföra gemensamma åtgärder på plats.

Vi uppmanar regeringen att upphöra med all förföljelse, godtyckliga och orättvisa fängslanden och åtal mot kvinnliga aktivister och att frige alla samvetsfångar i Algeriet.

Vi uppmanar regeringen att upphöra med all förföljelse, godtyckliga och orättvisa fängslanden och åtal mot kvinnliga aktivister och att frige alla samvetsfångar i Algeriet.
Yamina Meghraoui, ordförande för den nationella kommittén för kvinnliga arbetstagare Av IUL affiliate SNAPAP/CGATA