Publicerade: 03/06/2024

Arbetstagarna på Onomo Hotel i Conakry, som företräds av IUL medlemsförbund FHTRC-ONSLG, lämnade den 31 maj in en namninsamling med foto med krav på återanställning av de arbetstagare som anlitades som underentreprenörer som hämnd för att de begärt fackliga val förra året. De underleverantörsanställda hindrades från att rösta i valet i januari 2024, där FHTRC-ONSLG vann majoriteten av rösterna. I framställningen kräver arbetstagarna att deras kollegor "återanställs med direkta anställningsavtal i enlighet med lagen och att alla Onomo-anställda beviljas direkta anställningsavtal".

Vid ett möte med fackliga delegater den 31 maj vägrade hotellets VD att godta framställningen med motiveringen att "facket bör företräda de arbetstagare som röstade i valet". Fackets generalsekreterare Adama Diabaté svarade att de "inte kunde rösta eftersom [ni] tvingade dem att bli underleverantörer, och vi representerar alla anställda på hotellet". I ett ytterligare försök att skrämmas informerade hotellchefen fackföreningsdelegaterna om att Onomo övervägde att stänga hotellet permanent.

  • Onomo Hotels har erhållit lån på över 90 miljoner USD i utvecklingsfinansiering från International Finance Corporation (IFC), British International Investment (BII) och Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG)
  • IUL har lämnat in klagomål mot Onomo Hotels till både IFC och BII för flera brott mot föreningsfriheten
  • Trots Onomos vägran att återgå till att följa BII:s arbetsrättsliga skyddsåtgärder, Guineas nationella lagstiftning och internationella standarder, har BII avslutat IUL:s klagomål; IUL kommer tillsammans med FHTRC-ONSLG att lämna in ytterligare internationella klagomål under de kommande veckorna

FHTRC-ONSLG:s generalsekreterare Asmaou Bah Doukouré sade: "Vi kommer att fortsätta tills alla Onomo-anställda har återanställts som direktanställda. Vi kan inte tillåta att hotellföretag, särskilt inte de som får utvecklingsfinansiering, använder underleverantörer i strid med nationell och internationell lagstiftning. Kampen fortsätter!"

Vi kan inte tillåta att hotellföretag, särskilt inte de som får utvecklingsfinansiering, använder underleverantörer i strid med nationell och internationell lagstiftning. Kampen fortsätter!
Asmaou Bah Doukouré, FHTRC-ONSLG:s generalsekreterare