Publicerade: 08/04/2022

IUL-anslutna FHTRC-ONSLG fortsätter att kräva rättvis behandling av de hundratals anställda på Sheraton Grand Conakry som avskedades efter det plötsliga beskedet om att hotellet skulle stängas i december. Arbetstagarna har fortsatt att mobilisera sig varje vecka för att kräva rättvisa från Världsbanksgruppens Internationella finansieringsbolaget (huvudinvesterare), Palma Guinea (ägare) och Marriott (operatör) samt Guineas regering, som har misslyckats med att ställa hotellet till svars för otaliga överträdelser av arbetstagares rättigheter och arbetsmiljöstandarder.

Trots att hotellet har varit stängt i tre månader har inga renoveringar påbörjats. Fackföreningens krav är bland annat följande:

  • Full lön och fortsatt tillgång till sjukvård för arbetstagarna under den tid som hotellet är stängt.
  • IUL:s samordnare för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ska få tillträde till hotellet för att utvärdera omfattningen av föroreningen och utarbeta fackföreningens förslag till riskbedömning.
  • Skriftligt garanterad återkallanderätt för varje anställd för att säkerställa att ledningen inte diskriminerar fackliga aktivister och medlemmar när hotellet öppnar igen.
  • Uppskjutande av återbetalning av kortfristiga banklån under den period då hotellet stängs.

FHTRC-ONSLG:s generalsekreterare Asmaou Bah förklarade: "Även under stängningen fortsätter Marriotts antifackliga kampanj: inga förhandlingar, ingen problemlösning, ingen respekt för arbetstagarna och deras familjer. Utvecklingsfinansieringen är tänkt att hjälpa arbetstagarna, men på Sheraton Grand Conakry ser vi den ena rättighetsöverträdelsen efter den andra. Vi uppmanar Världsbankens Internationella finansieringsbolaget att omedelbart vidta åtgärder för att se till att era arbetsrättsliga normer efterlevs."

Även under stängningen fortsätter Marriotts antifackliga kampanj: inga förhandlingar, ingen problemlösning, ingen respekt för arbetstagarna och deras familjer. Utvecklingsfinansieringen är tänkt att hjälpa arbetstagarna, men på Sheraton Grand Conakry ser vi den ena rättighetsöverträdelsen efter den andra. Vi uppmanar Världsbankens Internationella finansieringsbolaget att omedelbart vidta åtgärder för att se till att era arbetsrättsliga normer efterlevs.
Asmaou Bah, generalsekreterare, FHTRC-ONSLG