Publicerade: 14/03/2023

Efter mer än sex år har förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan STIBYS ( IUL ) och PepsiCo:s tappningsföretag La Reyna i Honduras fortfarande inte kommit någon vart.

  • Inget nytt avtal innebär att rätten till kollektiva förhandlingar förvägras och att lönerna inte har höjts under de senaste sex åren.
  • Inget nytt avtal är ett aktivt försök från företagets sida att eliminera facket.
  • La Reyna/PepsiCo fortsätter att lägga ut distribution och försäljning på entreprenad till stormarknader som Walmart, Price Mart och andra tredje parter, vilket leder till att små detaljhandelskunder köper produkter från stormarknader till ett lägre pris än produkter som köps direkt från PepsiCo och som levereras av lastbilar med fast anställd facklig personal, vilket är ytterligare ett angrepp på den honduranska arbetarrörelsen.

IUL Generalsekreterare Sue Longley förklarade: " IUL kräver att PepsiCo:s företagsledning ingriper och rättar till situationen i Honduras för att se till att La Reyna sluter ett rättvist kollektivavtal med STIBYS. PepsiCo kan använda sina goda tjänster för att garantera att PepsiCo-arbetarna i Honduras får full tillgång till sina internationellt erkända rättigheter. IUL och dess medlemmar kommer att fortsätta att stödja STIBYS tills ett kollektivavtal har undertecknats."

IUL begär att PepsiCo:s företagsledning ingriper och rättar till situationen i Honduras för att se till att La Reyna sluter ett rättvist kollektivavtal med STIBYS. PepsiCo kan använda sina goda tjänster för att garantera att PepsiCo-arbetarna i Honduras får full tillgång till sina internationellt erkända rättigheter. IUL och dess medlemmar kommer att fortsätta att stödja STIBYS tills ett kollektivavtal har undertecknats.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare