Publicerade: 04/05/2023

IUL välkomnar nyheten att Arthur Svensson International Prize for Trade Union Rights 2023 har tilldelats International Hushållsanställda Federation (IDWF) och dess generalsekreterare Elizabeth Tang. Det internationella Arthur Svensson-priset delas årligen ut till en person eller organisation som huvudsakligen har arbetat för att främja fackliga rättigheter och/eller stärka den fackliga organiseringen runt om i världen.

  • Prisjuryn erkände att IDWF är "en unik organisation som grundades av representanter från denna grupp själva i tron att deras arbete bör värderas lika högt som annat arbete och att de bör ha samma rättigheter".
  • Panelen noterade vidare att "IDWF:s insatser var centrala i arbetet med att få ILO-konvention 189 om anständigt arbete för anställda i privata hem på plats", tillsammans med uppföljningsarbetet för att få konventionen ratificerad. Panelen berömde också IDWF:s deltagande i förhandlingarna för att få till stånd ILO-konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.
  • Priset är ett erkännande av Elizabeth Tangs bidrag för hennes ledarskap i det nätverk som var föregångare till IDWF och för att hon valdes till den första generalsekreteraren när den globala organisationen formellt bildades 2013;
  • Generalsekreterare Tang greps av Hongkongs nationella säkerhetspolis i mars 2023 och är nu fri mot borgen i väntan på att hennes fall ska utvecklas. IUL kräver tillsammans med Council of Global Unions och fackföreningar runt om i världen att alla anklagelser läggs ned.

Om du vill veta mer kan du klicka HÄR för RadioLabours senaste sändning!

Genom detta pris vill priskommittén sätta strålkastarljuset på det viktiga arbete som IDWF och Tang gör för denna extremt utsatta grupp av arbetstagare över hela världen. De förser framför allt kvinnorna med ett nätverk, styrka och information om sina rättigheter och ger utbildning i att bedriva fackligt arbete genom medlemsorganisationerna. Utmärkelsen är också en stark uppmaning till ILO:s medlemsländer att ratificera ILO:s konventioner 189 och 190, två konventioner som är avgörande för en värdig arbetssituation för arbetstagare i privata hem.
Kommittén för Arthur Svenssons internationella pris